Over dit project

Op de website informeert de vereniging zijn leden en niet-leden over de ontwikkelingen in de mondzorg voor ouderen. Via een inlogfunctie kunnen leden afgeschermde informatie inzien, hun persoonsgegevens beheren en zich aanmelden en betalen voor activiteiten.

Via de 'Progressive Web App' methode kan de website als app worden toegevoegd aan het startscherm van het mobiele apparaat.